İlköğretim

 


İlkelerimiz

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
 • Birlik ve beraberlik
 • İnsan sevgisi
 • Hoşgörü ve saygı
 • Her bireyi olduğu gibi kabul etme ve tevazu
 • Proje çalışmalarına önem verme
 • Okulumuzun fiziki ortamını şartlar, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmek
 • Okulunu seven ve öğrenerek gelişmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek
 • Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel, sportif aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak
 • Velilerimizle işbirliği içinde başarılarımızı artırmak
 • Çağdaşlık, Barışçılık, Çevrecilik, Bilimsel düşünce
 • Yaratıcılık, Üretkenlik, Öz denetim, Öz güven, Paylaşımcılık